فیلم های آموزش طراحی مدل طلا و جواهرات زیورآلات بدلیجات نقره جات با نرم افزار سالیدورک

زبان فارسی

این آموزش اولین مجموعه زبان فارسی با استفاده از نرم افزار سالیدورک برای طراحی مدل های طلا و جواهر و طلا سازی و جواهرات زیورآلات بدلیجات نقره جات می باشد که به صورت مجموعه فیلم آموزشی تهیه شده است

 

 

 

 

 

فیلم آموزش طراحی مدل طلا و جواهر طراحی مدل مدال قلب با استفاده از نرم افزار سالید ورک تمرین 1

 

 

 

 

 

فیلم آموزش طراحی مدل مدال طلا با استفاده از نرم افزار سالیدورک طرح سنگ و خط چینی تمرین 2

 

 

 

 

 

فیلم آموزش سالیدورک طراحی مدل حلقه بافت دار تمرین 3

 

 

 

 

 

فیلم آموزش سالیدورک طراحی مدل گردنبند فانوسی تمرین 4

 

 

 

 

 

فیلم آموزش سالیدورک طراحی مدل مچ بند طلا تمرین 5

 

 

 

 

 

فیلم آموزش سالیدورک طراحی مدل گردنبند انحصاری تمرین 6

 

 

 

 

 

فیلم آموزش طراحی حلقه طلا شبکه دار با نرم افزار سالیدورک تمرین 7

 

 

 

 

 

فیلم آموزش طراحی مدل تاج طلا با استفاده از نرم افزار سالیدورک تمرین 8

 

 

 

 

 

فیلم آموزش سالیدورک طراحی گردن بند بافت دار تمرین 9

 

 

 

 

 

فیلم آموزش سالیدورک طراحی مدل گوشواره جفتی با استفاده از نرم افزار سالیدورک تمرین 10

 

 

 

 

 

فیلم آموزش سالیدورک طراحی مدل تاج ظریف با نرم افزار سالیدورک تمرین 11

 

 

 

 

 

فیلم آموزش سالیدورک طراحی مدل گوشواره تابیده جفت سنجاقکی با نرم افزار سالیدورک تمرین 12

 

 

 

 

 

فیلم آموزش سالیدورک طراحی مدل انگشتر زیبا با نرم افزار سالیدورک تمرین 13

 

 

 

 

 

فیلم آموزش سالیدورک طراحی مدل حلقه طرح پشت ماهی با نرم افزار سالیدورک تمرین 14

 

 

 

 

 

فیلم آموزش سالیدورک طراحی مدل حلقه شیاردار تمرین 15

 

 

 

 

 

فیلم آموزش سالیدورک طراحی مدل انگشترعقیق سبز تمرین 16

 

 

 

 

 

فیلم آموزش سالیدورک طراحی مدل انگشتر با بافت کامپیوتری با استفاده از نرم افزار سالیدورک تمرین 17

 

 

 

 

 

فیلم آموزش سالیدورک طراحی مدل انگشتر طلا طرح صدفی با استفاده از نرم افزار سالیدورک تمرین 18

 

 

 

 

فیلم آموزش سالیدورک طراحی مدل گوشواره سیمی وایری مشبک با نرم افزار سالیدورک تمرین 19

 

 

 

 

 

فیلم آموزش سالیدورک طراحی انگشتر با نوک متقابل تمرین 20

 

 

 

 

 

فیلم آموزش سالیدورک طراحی حلقه با فریم تاب برگردون با نرم افزار سالیدورک تمرین 21

 

 

 

 

 

فیلم آموزش سالیدورک طراحی النگو طلا سبک فیوژن ونتوری با نرم افزار سالیدورک تمرین 22

 

 

 

 

 

فیلم آموزش سالیدورک طراحی حلقه با فریم دو قلو و پنج نگین با نرم افزار سالیدورک تمرین 23

 

 

 

 

فیلم آموزش سالیدورک طراحی مدل حلقه طلا خاص تمرین 24

 

 

 

 

 

فیلم آموزش سالیدورک طراحی حلقه با طرح برجسته کرم خاکی با نرم افزار سالیدورک تمرین 25

 

 

 

 

 

فیلم آموزش سالیدورک طراحی مدل طلا و جواهربا نرم افزارسالیدورک طرح تمام نگین تمرین 26

 

 

 

 

 

فیلم آموزش سالیدورک طراحی مدل دستبند طرح فلش طلا با نرم افزار سالیدورک تمرین 27

 

 

 

 

 

فیلم آموزش سالیدورک طراحی مدل دستبند طرح شبکه ای زنبوری با نرم افزار سالیدورک تمرین 28

 

 

 

 

فیلم آموزش سالیدورک طراحی حلقه شیار دار برجسته با نرم افزار سالیدورک تمرین 29

 

 

 

 

 

فیلم آموزش سالیدورک طراحی مدل جواهرمچ بند مروارید دار تمرین 30

 

 

 

 

 

فیلم آموزش سالیدورک طراحی مدل النگو طرح پیچشی با استفاده از نرم افزار سالیدورک تمرین 31

*

 

 

 

 

 

فیلم آموزش سالیدورک طراحی مدل النگو هشتی شکل تمرین 32

 

 

 

 

 

فیلم آموزش طراحی مدل طلا وجواهر طرح گوشواره قطره ای با نرم افزار سالیدورک تمرین 33

 

 

 

 

 

فیلم آموزش طراحی مدل گوشواره فریمی طلا با استفاده از نرم افزار سالیدورک تمرین 34

 

 

 

 

 

فیلم آموزش طراحی مدل انگشتر طرح مشبک با استفاده از نرم افزار سالیدورک تمرین 35

 

 

 

 

 

فیلم آموزش طراحی مدال طلا طرح موج گردابی با استفاده از نرم افزار سالیدورک تمرین 36

 

 

 

 

 

فیلم آموزش طراحی مدل گردنبند طرح کادویی زایمان با استفاده از نرم افزار سالیدورک تمرین 37

 

 

 

 

 

 

فیلم آموزش طراحی مدل حلقه فریم z شکل با استفاده از نرم افزار سالیدورک تمرین 38

 

 

 

 

 

فیلم آموزش طراحی مدل انگشتر مستقیم چهار پر با استفاده از نرم افزار سالیدورک تمرین 39

 

 

 

 

 

فیلم آموزش سالیدورک طراحی حلقه کات دار دوقلو با نرم افزار سالیدورک تمرین 40

 

 

 

 

 

فیلم آموزش طراحی مدل گردنبند طرح قلب سوراخ شده با استفاده از نرم افزار سالیدورک تمرین 41

 

 

 

 

 

فیلم آموزش طراحی مدل انگشتر سبک لانه زنبوری با استفاده از نرم افزار سالیدورک تمرین 42

 

 

 

 

 

فیلم آموزش طراحی مدل انگشتر فیروزه ای با استفاده از نرم افزار سالیدورک تمرین 43

 

 

 

 

 

فیلم آموزش طراحی مدل گردنبند به شکل قلب کامل با استفاده از نرم افزار سالیدورک تمرین 44

 

 

 

 

 

فیلم آموزش طراحی مدل دستبند طرح باز شو نگین دار با استفاده از نرم افزار سالیدورک تمرین 45

 

 

 

 

 

دانلود فیلم آموزش طراحی مدل گردن بند طرح گل برحسته دار با از نرم افزار سالیدورک تمرین 46

 

 

 

 

 

دانلود فیلم آموزش طراحی مدل دستبند مردانه با نرم افزار سالیدورک تمرین 47

 

 

 

 

 

دانلود فیلم آموزش طراحی مدل انگشتر زنانه طرح ماهی با نرم افزار سالیدورک تمرین 48

 

 

 

 

 

دانلود فیلم آموزش طراحی مدال فریم پیچیده در نرم افزار سالیدورک تمرین 49

 

 

 

 

دانلود فیلم آموزش طراحی حلقه تمام طلا فریم پیچشی در نرم افزار سالیدورک تمرین ۵۰

 

 

 

 

 

دانلود فیلم آموزش طراحی مدل طلا طرح سیمی در نرم افزار سالیدورک تمرین 51

 

 

 

 

 

دانلود فیلم آموزش طراحی مدل طلا طرح گردنبند خمره ای در نرم افزار سالیدورک تمرین 52

 

 

 

 

 

فیلم آموزش طراحی مدل انگشتر با بدنه پیچشی با استفاده از نرم افزار سالیدورک تمرین 53

 

 

 

 

 

دانلود فیلم آموزش طراحی مدل حلقه طلا طرح عشق در نرم افزار سالیدورک تمرین 54

 

 

 

 

 

دانلود فیلم آموزش طراحی مدل گوشواره طلا طرح هرم در نرم افزار سالیدورک تمرین 55

 

 

 

 

 

دانلود فیلم آموزش طراحی مدل طلا و جواهر طرح دستبند صربدی در نرم افزار سالیدورک تمرین 56

 

 

 

 

 

دانلود فیلم آموزش طراحی مدل طلا و جواهر طرح حلقه نوک برجسته در نرم افزار سالیدورک تمرین 57

 

 

 

 

 

دانلود فیلم آموزش طراحی مدل طلا و جواهر طرح انگشتر هفت نگین در نرم افزار سالیدورک تمرین 58

 

 

 

 

 

دانلدانلود فیلم آموزش طراحی مدل طلا و جواهر طرح انگشتر طرح دار موج دار در نرم افزار سالیدورک تمرین 59

 

 

 

 

 

فیلم آموزش طراحی مدل النگوی فنری نازک با استفاده از نرم افزار سالیدورک تمرین 60

 

 

 

 

 

فیلم آموزش طراحی مدل حلقه شیاردار اوریب با استفاده از نرم افزار سالیدورک تمرین 61

 

 

 

 

 

فیلم آموزش طراحی مدل انگشتر مردانه سنگ فیروزه ای دور نگین کار شده در سالیدورک تمرین 62

 

 

 

 

 

دانلود فیلم آموزش طراحی مدل انگشتر جواهر تک نگین در نرم افزار سالیدورک تمرین 63

 

 

 

 

 

فیلم آموزش طراحی مدل طلا و جواهر با نرم افزار سالیدورک طرح گوشواره مدرن تمرین 64

 

 

 

 

 

فیلم آموزش طراحی مدل دستبند طرح تمام نگین با استفاده از نرم افزار سالیدورک تمرین 65

 

 

 

 

آموزش طراحی مدل طلا و جواهر با نرم افزار سالیدورک فیلم آموزشی طرح حلقه شیار کج تمرین 66

 

 

 

آموزش طراحی مدل طلا و جواهر با نرم افزار سالیدورک فیلم آموزشی طرح زنجیر طلا تمرین 67

 

 

 

 

 

فیلم آموزش طراحی طلا و جواهرات مدل حلقه طرح پیکان طراحی شده با سالیدورک تمرین 68

 

 

 

 

 

فیلم آموزش طراحی طلا و جواهرات مدل گردن بند طرح سیم پیچشی با سالیدورک تمرین 69

 

 

 

 

 

فیلم آموزش طراحی طلا و جواهر مدل انگشتر طرح love با سالیدورک تمرین 70

 

 

 

 

 

فیلم آموزش طراحی مدل انگشتر طرح کراس با استفاده از نرم افزار سالیدورک تمرین 71

 

 

 

 

فیلم آموزش طراحی مدل انگشتر طرح قلب تخت دو تکه با استفاده از نرم افزار سالیدورک تمرین 72

 

 

 

 

فیلم آموزش طراحی طلا جواهر سالیدورک مدل حلقه با قلب برجسته روی بدنه تمرین 73

 

 

 

 

 

دانلود فیلم آموزش طراحی مدل طلا و جواهر طرح دستبند شیاردار در نرم افزار سالیدورک تمرین 74

 

 

 

 

 

دانلود فیلم آموزش طراحی مدل طلا و جواهر طرح دستبند مروارید در نرم افزار سالیدورک تمرین 75

 

 

 

 

دانلود فیلم آموزش طراحی مدل طلا و جواهر طرح دستبند پهن در نرم افزار سالیدورک تمرین 76

 

 

 

 

 

دانلود فیلم آموزش طراحی مدل طلا و جواهر طرح دستبند فنری شکل در نرم افزار سالیدورک تمرین 77

 

 

 

 

 

دانلود فیلم آموزش طراحی مدل طلا و جواهر طرح آویز گردنبند طلا در نرم افزار سالیدورک تمرین 78

 

 

 

 

 

دانلود فیلم آموزش طراحی طلا و جواهر با نرم افزار سالیدورک طراحی مدل انگشتر طرح M تمرین 88

 

 

 

 

دانلود فیلم آموزش طراحی طلا و جواهر با نرم افزار سالیدورک طراحی مدل حلقه طرح عشق تمرین 89

 

 

 

 

 

دانلود فیلم آموزش سالیدورک طراحی مدل حلقه انگشتر طرح بدلیجات نقره solidworks تمرین 92

 

 

 

 

 

دانلود فیلم آموزش سالیدورک طراحی مدل حلقه با تابیدن فریم در solidworks تمرین 93

 

 

 

 

دانلود فیلم آموزش سالیدورک طراحی مدل گردنبند طلا طرح گربه ای تمرین 95

 

 

 

 

دانلود فیلم آموزش طراحی طلا سالیدورک مدل حلقه سبک پی وای تمرین 96

 

 

 

 

 

دانلود فیلم آموزش سالیدورک طراحی مدل انگشتر دوقلو قرینه با نرم افزار سالیدورک تمرین 97

 

 

 

 

 

دانلود فیلم آموزش سالیدورک طراحی مدل بدنه انگشتر تمرین 98

 

 

 

 

 

فیلم آموزش سالیدورک طراحی مدل انگشتر نوک برجسته تمرین 99

 

 

 

 

 

دانلود فیلم آموزش سالیدورک طراحی مدل حلقه ساده با حک ۹۹۹ تمرین 100

 

 

 

 

فیلم آموزش طراحی طلا و جواهر با نرم افزار سالیدورک طراحی مدل النگو ستاره ای تمرین 101

 

 

 

 

دانلود فیلم آموزش سالیدورک طراحی بدلیجات نقره مدال های نقش نگار دار تمرین 102

 

 

 

 

دانلود فیلم آموزش طلا و جواهرات سالیدورک طراحی مدل حلقه همراه با تغییر عکس پس زمینه تمرین 103

 

 

 

 

آموزش طراحی طلا و جواهر با نرم افزار سالیدورک فیلم طراحی مدل پایه سنگ یا نگین چندتایی در solidworks تمرین 149

 

 

 

 

فیلم آموزش سالیدورک طراحی مدل انگشتر طلا با فریم چنگکی تمرین 150

 

 

خرید پستی آموزش طلا و جواهر سالید خرید آموزش طلا و جواهر سالید

 

 

این آموزش توسط مهندس حسین مرادی کارشناس ارشد مکانیک و طراحی صنعتی گرد امده است

شماره تماس 05136617841----05136639276   - 09159186190

نشاني - مشهد - _شهرک غرب_نبش تقاطع شریعتی و ادیب جنب طباخی قصر پلاک ۶۸۲

 

 

 

 

 

آموزش مدلسازی بدون اسکچ با پلاگین در سالیدورک آموزش محیط تحلیل شبیه سازی سیمولیشن سالیدورک آموزش آباکوس فیلم های تحلیل پیشرفته کاربردی abaqus
آموزش پیشرفته حرفه ای سطح سازی سالیدورک solidworks آموزش طراحی قالب تزریق پلاستیک سالیدورک برای کارخانجات آموزش طراحی جواهرات با نرم افزار ماتریکس
آموزش ابر نقاط سالیدورک با پلاگین Geomagic for SolidWorks آموزش طراحی منبت با نرم افزارSOLIDWORKS آموزش رندرگیری سالیدورک رندرینگ solidworks
آموزش مقدماتی SolidWorks سالیدوک مبتدی 2018 آموزش انیمیشن سازی شبیه سازی حرکت سالیدورک solidworks فیلم های آموزش پیشرفته کتیا