فیلم های آموزش طراحی مدل طلا و جواهرات زیورآلات بدلیجات نقره جات با نرم افزار سالیدورک

زبان فارسی

این آموزش اولین مجموعه زبان فارسی با استفاده از نرم افزار سالیدورک برای طراحی مدل های طلا و جواهر و طلا سازی و جواهرات زیورآلات بدلیجات نقره جات می باشد که به صورت مجموعه فیلم آموزشی تهیه شده است

 

 

 

 

 

فیلم آموزش طراحی مدل طلا و جواهر طراحی مدل مدال قلب با استفاده از نرم افزار سالید ورک تمرین 1

 

 

 

 

 

فیلم آموزش طراحی مدل مدال طلا با استفاده از نرم افزار سالیدورک طرح سنگ و خط چینی تمرین 2

 

 

 

 

 

فیلم آموزش سالیدورک طراحی مدل حلقه بافت دار تمرین 3

 

 

 

 

 

فیلم آموزش سالیدورک طراحی مدل گردنبند فانوسی تمرین 4

 

 

 

 

 

فیلم آموزش سالیدورک طراحی مدل مچ بند طلا تمرین 5

 

 

 

 

 

فیلم آموزش سالیدورک طراحی مدل گردنبند انحصاری تمرین 6

 

 

 

 

 

فیلم آموزش طراحی حلقه طلا شبکه دار با نرم افزار سالیدورک تمرین 7

 

 

 

 

 

فیلم آموزش طراحی مدل تاج طلا با استفاده از نرم افزار سالیدورک تمرین 8

 

 

 

 

 

فیلم آموزش سالیدورک طراحی گردن بند بافت دار تمرین 9

 

 

 

 

 

فیلم آموزش سالیدورک طراحی مدل گوشواره جفتی با استفاده از نرم افزار سالیدورک تمرین 10

 

 

 

 

 

فیلم آموزش سالیدورک طراحی مدل تاج ظریف با نرم افزار سالیدورک تمرین 11

 

 

 

 

 

فیلم آموزش سالیدورک طراحی مدل گوشواره تابیده جفت سنجاقکی با نرم افزار سالیدورک تمرین 12

 

 

 

 

 

فیلم آموزش سالیدورک طراحی مدل انگشتر زیبا با نرم افزار سالیدورک تمرین 13

 

 

 

 

 

فیلم آموزش سالیدورک طراحی مدل حلقه طرح پشت ماهی با نرم افزار سالیدورک تمرین 14

 

 

 

 

 

فیلم آموزش سالیدورک طراحی مدل حلقه شیاردار تمرین 15

 

 

 

 

 

فیلم آموزش سالیدورک طراحی مدل انگشترعقیق سبز تمرین 16

 

 

 

 

 

فیلم آموزش سالیدورک طراحی مدل انگشتر با بافت کامپیوتری با استفاده از نرم افزار سالیدورک تمرین 17

 

 

 

 

 

فیلم آموزش سالیدورک طراحی مدل انگشتر طلا طرح صدفی با استفاده از نرم افزار سالیدورک تمرین 18

 

 

 

 

فیلم آموزش سالیدورک طراحی مدل گوشواره سیمی وایری مشبک با نرم افزار سالیدورک تمرین 19

 

 

 

 

 

فیلم آموزش سالیدورک طراحی انگشتر با نوک متقابل تمرین 20

 

 

 

 

 

فیلم آموزش سالیدورک طراحی حلقه با فریم تاب برگردون با نرم افزار سالیدورک تمرین 21

 

 

 

 

 

فیلم آموزش سالیدورک طراحی النگو طلا سبک فیوژن ونتوری با نرم افزار سالیدورک تمرین 22

 

 

 

 

 

فیلم آموزش سالیدورک طراحی حلقه با فریم دو قلو و پنج نگین با نرم افزار سالیدورک تمرین 23

 

 

 

 

فیلم آموزش سالیدورک طراحی مدل حلقه طلا خاص تمرین 24

 

 

 

 

 

فیلم آموزش سالیدورک طراحی حلقه با طرح برجسته کرم خاکی با نرم افزار سالیدورک تمرین 25

 

 

 

 

 

فیلم آموزش سالیدورک طراحی حلقه شیار دار برجسته با نرم افزار سالیدورک تمرین 29

 

 

 

 

 

فیلم آموزش سالیدورک طراحی مدل جواهرمچ بند مروارید دار تمرین 30

 

 

 

 

 

فیلم آموزش سالیدورک طراحی مدل النگو طرح پیچشی با استفاده از نرم افزار سالیدورک تمرین 31

*

 

 

 

 

 

فیلم آموزش سالیدورک طراحی مدل النگو هشتی شکل تمرین 32

 

 

 

 

 

فیلم آموزش طراحی مدل طلا وجواهر طرح گوشواره قطره ای با نرم افزار سالیدورک تمرین 33

 

 

 

 

 

فیلم آموزش طراحی مدل گوشواره فریمی طلا با استفاده از نرم افزار سالیدورک تمرین 34

 

 

 

 

 

فیلم آموزش طراحی مدل انگشتر طرح مشبک با استفاده از نرم افزار سالیدورک تمرین 35

 

 

 

 

 

فیلم آموزش طراحی مدال طلا طرح موج گردابی با استفاده از نرم افزار سالیدورک تمرین 36

 

 

 

 

 

فیلم آموزش طراحی مدل گردنبند طرح کادویی زایمان با استفاده از نرم افزار سالیدورک تمرین 37

 

 

 

 

 

 

فیلم آموزش طراحی مدل حلقه فریم z شکل با استفاده از نرم افزار سالیدورک تمرین 38

 

 

 

 

 

فیلم آموزش طراحی مدل انگشتر مستقیم چهار پر با استفاده از نرم افزار سالیدورک تمرین 39

 

 

 

 

 

فیلم آموزش سالیدورک طراحی حلقه کات دار دوقلو با نرم افزار سالیدورک تمرین 40

 

 

 

 

 

فیلم آموزش طراحی مدل گردنبند طرح قلب سوراخ شده با استفاده از نرم افزار سالیدورک تمرین 41

 

 

 

 

 

فیلم آموزش طراحی مدل انگشتر سبک لانه زنبوری با استفاده از نرم افزار سالیدورک تمرین 42

 

 

 

 

 

فیلم آموزش طراحی مدل انگشتر فیروزه ای با استفاده از نرم افزار سالیدورک تمرین 43

 

 

 

 

 

فیلم آموزش طراحی مدل گردنبند به شکل قلب کامل با استفاده از نرم افزار سالیدورک تمرین 44

 

 

 

 

 

فیلم آموزش طراحی مدل دستبند طرح باز شو نگین دار با استفاده از نرم افزار سالیدورک تمرین 45

 

 

 

 

 

فیلم آموزش طراحی مدل انگشتر با بدنه پیچشی با استفاده از نرم افزار سالیدورک تمرین 53

 

 

 

 

 

فیلم آموزش طراحی مدل النگوی فنری نازک با استفاده از نرم افزار سالیدورک تمرین 60

 

 

 

 

 

فیلم آموزش طراحی مدل حلقه شیاردار اوریب با استفاده از نرم افزار سالیدورک تمرین 61

 

 

 

 

دانلود فیلم آموزش طراحی مدل انگشتر جواهر تک نگین در نرم افزار سالیدورک تمرین 63

 

 

 

 

 

فیلم آموزش طراحی مدل طلا و جواهر با نرم افزار سالیدورک طرح گوشواره مدرن تمرین 64

 

 

 

 

 

فیلم آموزش طراحی مدل دستبند طرح تمام نگین با استفاده از نرم افزار سالیدورک تمرین 65

 

 

 

 

آموزش طراحی مدل طلا و جواهر با نرم افزار سالیدورک فیلم آموزشی طرح حلقه شیار کج تمرین 66

 

 

 

آموزش طراحی مدل طلا و جواهر با نرم افزار سالیدورک فیلم آموزشی طرح زنجیر طلا تمرین 67

 

 

 

 

فیلم آموزش طراحی مدل انگشتر طرح کراس با استفاده از نرم افزار سالیدورک تمرین 71

 

 

 

 

فیلم آموزش طراحی مدل انگشتر طرح قلب تخت دو تکه با استفاده از نرم افزار سالیدورک تمرین 72

 

 

 

 

دانلود فیلم آموزش طراحی طلا و جواهر با نرم افزار سالیدورک طراحی مدل انگشتر طرح M تمرین 88

 

 

 

 

دانلود فیلم آموزش طراحی طلا و جواهر با نرم افزار سالیدورک طراحی مدل حلقه طرح عشق تمرین 89

 

 

 

 

 

دانلود فیلم آموزش سالیدورک طراحی مدل گردنبند طلا طرح گربه ای تمرین 95

 

 

 

 

 

دانلود فیلم آموزش سالیدورک طراحی مدل انگشتر دوقلو قرینه با نرم افزار سالیدورک تمرین 97

 

 

 

 

 

دانلود فیلم آموزش سالیدورک طراحی مدل بدنه انگشتر تمرین 98

 

 

 

 

 

فیلم آموزش سالیدورک طراحی مدل انگشتر نوک برجسته تمرین 99

 

 

 

 

 

دانلود فیلم آموزش سالیدورک طراحی مدل حلقه ساده با حک ۹۹۹ تمرین 100

 

 

 

 

فیلم آموزش طراحی طلا و جواهر با نرم افزار سالیدورک طراحی مدل النگو ستاره ای تمرین 101

 

 

 

 

آموزش طراحی طلا و جواهر با نرم افزار سالیدورک فیلم طراحی مدل پایه سنگ یا نگین چندتایی در solidworks تمرین 149

 

 

 

 

فیلم آموزش سالیدورک طراحی مدل انگشتر طلا با فریم چنگکی تمرین 150

 

 

این آموزش توسط مهندس حسین مرادی کارشناس ارشد مکانیک و طراحی صنعتی گرد امده است

شماره تماس 05136617841----05136639276   - 09159186190

نشاني - مشهد - _شهرک غرب_نبش تقاطع شریعتی و ادیب جنب طباخی قصر پلاک ۶۸۲

 

 

 

آموزش مدلسازی بدون اسکچ با پلاگین در سالیدورک آموزش محیط تحلیل شبیه سازی سیمولیشن سالیدورک آموزش آباکوس فیلم های تحلیل پیشرفته کاربردی abaqus
آموزش پیشرفته حرفه ای سطح سازی سالیدورک solidworks آموزش طراحی قالب تزریق پلاستیک سالیدورک برای کارخانجات آموزش طراحی جواهرات با نرم افزار ماتریکس
آموزش ابر نقاط سالیدورک با پلاگین Geomagic for SolidWorks آموزش طراحی منبت با نرم افزارSOLIDWORKS آموزش رندرگیری سالیدورک رندرینگ solidworks
آموزش مقدماتی SolidWorks سالیدوک مبتدی 2018 آموزش انیمیشن سازی شبیه سازی حرکت سالیدورک solidworks فیلم های آموزش پیشرفته کتیا